FTX-ventilation Västerås

FTX-ventilation Västerås – för en bättre inomhusmiljö

Behöver du uppdatera ventilationen i en bostad eller fastighet för att förbättra luftkvaliteten och skapa ett bättre inomhusklimat?

Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig att installera modern FTX-ventilation – våra ventilationsexperter installerar FTX i villor, kontor och bostadsrättsföreningar och ser till att alla som rör sig i byggnaden kan andas frisk luft. Vi tar oss an installationen av FTX-aggregat och hela system från planering till service – anlitar du oss så får du tillgång till en helhetsleverantör inom ventilation. Vi installerar gärna FTX i din villa i Västerås eller närområdet.


FTX-ventilation – så fungerar det

FTX-ventilation är en innovativ teknik som är perfekt för att ventilera hem och kontorsutrymmen effektivt och hållbart. Ett FTX-system innebär att varmluft återvinner sin värme och överför den till kalluft som kommer in i byggnaden. FTX-aggregatet fungerar som en kombination av till- och frånluftsventilation vilket gör det möjligt att kondensera fukten ur luften och spara energi på samma gång.

Ett FTX-system återvinner värmen

Ett FTX-system består av en värmepump som återvinner värmen från luften som evakueras ut och som sedan används för att värma upp den friska kalluften som sedan kommer in från utsidan. Genom denna processen minskar dessutom behovet för ytterligare energikällor och därmed också kostnaderna.

Bra på att ventilera bort allergener

FTX-ventilationssystemet är också exceptionellt bra på att ventilera bort allergener och andra föroreningar som kan finnas i luften, eftersom det har en hög filtreringsgrad. Detta innebär att ditt hem eller kontor alltid kommer att ha en ren och hälsosam miljö som förbättrar ditt välbefinnande.

Ditt hem eller kontor alltid kommer att ha en ren och hälsosam miljö som förbättrar ditt välbefinnande

Luftfuktigheten övervakas noga

Dessutom använder FTX-ventilation alltid en mätare som övervakar luftfuktigheten och koldioxidhalten i luften. Detta hjälper till att hålla ett konstant klimat i rummet vilket kan förbättra både trivsel och arbetssituation. Ett FTX-ventilationssystem är således en kostnadseffektiv investering som kan betala sig över tid. Så överväg FTX idag för en grönare och hälsosammare framtid!

FTX-ventilation Västerås – några starka fördelar

  • Värmen i systemet återvinns, vilket sparar energi. Detta sker även då systemet är avstängt.
  • Ventilationen fungerar även om ett eller flera fönster är öppna. Det påverkas inte av vindar och det uppstår inte drag eller kallras.
  • Tilluften är filtrerad vilket gör att problem med astma och allergier kan minskas.
  • Du behöver bara byta ut ett tilluftsfilter istället för ett vid varje fönster plus hål som måste rengöras.
  • Ett FTX-system är en ganska enkel konstruktion med få delar som inte behöver mycket underhåll och inte går sönder.
  • Undertrycket blir lägre i huset, vilket gör att köksfläkten blir enklare och det blir enklare att tända braskaminen.
Modern FTX-ventilation för ett bra inomhusklimat