Tjänster

Installation och service

Vi är experter på service, installation och underhåll av FTX-ventilation. Behöver du hjälp med ditt ventilationssystem så kan vi hjälpa dig, både vid renovering och ombyggnad. Vi kan hjälpa dig med att uppdatera ditt hus med miljövänlig FTX-teknik som ger en riktigt bra inomhusmiljö.

Rengöring av ventilation

Det är viktigt att med jämna mellanrum, då vi kan minska onödiga övertryck som kan leda till problem. Dessutom gör vi en översyn av motorer och filter med mera. Vi ser till att alla ventilationens detaljer är hela och rena och vi dokumenterar luftflöden och lämnar ett tydligt protokoll.

Utbyte av fläktmotorer

När ventilationen inte fungerar som den ska kan det vara dags att byta ut fläktmotorn. Ett tecken på att något bör göras är när luften börjar kännas instängd och fukt i badrum inte försvinner. Vi har stor erfarenhet av att byta ut fläktmotorer och arbetar alltid med de bästa produkterna.

Modern miljövänlig ventilation för ett bättre inomhusklimat